Beste bezoeker,


Welkom bij het heemkunde genootschap van Brustem .

Onze  nieuwe vereniging heeft tot doel het verzamelen, onderzoeken en openbaar maken van de rijke geschiedenis van ons dorp. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze werking.

Sinds vele jaren hebben enkele Brustemnaren het verleden van het dorp neergeschreven. Het is deze historische verzameling die we graag langs deze weg willen bekend maken aan een ruim publiek.   


De website is opgedeeld in twee delen: 


In het eerste deel kunt U het volledig levenswerk van de heer Lammens bezoeken. Hij heeft sinds de jaren ‘60 de geschiedenis van Brustem onderzocht.


In het tweede deel kunt U de werken vinden van onderzoekers die het dorp en haar geschiedenis een warm hart toe dragen, alsook de resultaten van de werking van het genootschap.


Laat U verwonderen door het boeiend verleden van ons dorp.

Veel leesplezier !!


Het bestuur   

WERKING VAN HET GENOOTSCHAP


De website van de kring is zodanig samengesteld dat het een laagdrempelig platform vormt voor iedereen die interesse heeft voor de geschiedenis van Brustem. Iedereen is welkom, ook op onze lezingen of bijeenkomsten.

We beperken ons voorlopig tot de voormalige gemeente Brustem tot 1977, later kunnen Ordingen en Aalst bijgevoegd worden.


Het zou ons bijzonder verheugen, mochten er geĂ¯nteresseerden zijn die met ons willen samenwerken. Deze uitzonderlijke gelegenheid biedt de mogelijkheid om eenvoudig een eigen werk te publiceren.


Help meebouwen aan een kwalitatieve website en lever een bijdrage tot de geschiedenis van Brustem. Kleine relicten zijn bijzonder waardevol, daarom zijn er verscheidene rubrieken voorzien. Raadpleeg ze en oordeel of u uw gading vindt.

Heeft u vragen of suggesties, meld het ons of vraag om inlichtingen.


Voorwaarden tot medewerker:

1) De medewerker blijft verantwoordelijk voor de inhoud van het artikel.

2) Particulier zonder commercieel doel.

3) De teksten moeten voorzien zijn van bronvermelding.

4) Anonieme stukken of anonieme getuigenissen worden niet toegestaan.

5) Alle teksten en foto's dienen conform te zijn met de privacy wetgeving.

6) Het auteursrecht dient gerespecteerd te worden.

7) Het bestuur houdt zich het recht voor om artikels te weigeren of te

verwijderen.


Wat bieden wij:

1) Een open platform waar men eigen werk of foto's vrij en gratis kan posten.

2) De originele stukken blijven eigendom van de medewerker.

3) Ondersteuning bij opzoekingen naar geschiedkundige thema's.

4) Grotere werken kunnen in werkgroepen ingedeeld worden.

5) Hulp bij stamboom onderzoek.

6) Uitnodiging tot samenwerking op de vergaderingen van de kring.