Het verzameld werk van Maurice Lammens


Voorwoord door Emile Grommen


"ere wie ere toekomt"


Enkele jaren geleden, toen ik meer tijd kon besteden aan mijn interesse voor de geschiedenis van ons dorp Brustem, heb ik onderzoek gedaan naar de toestand van het dorp en de bevolking tijdens de eerste wereldoorlog. Naar aanleiding van mijn vraag over het wel en wee van de gemeente tijdens deze bewogen periode kwam ik al vlug terecht bij mijn goede buur meester Lammens. Regelmatig hadden we gesprekken over hetzelfde thema: de geschiedenis van Brustem. Aangezien hij merkte dat het niet alleen deze periode was die me boeide, bood hij me spontaan en met genoegdoening zijn volledige werk aan. Wat een eer en genoegen viel me te beurt!


In de jaren zestig, toen de heer Lammens zich vestigde te Brustem en zich actief bezig hield met de gemeente, kwam de vraag van burgemeester Roger Poulus om zich te verdiepen in de rijke geschiedenis van het dorp. Dit was het prille begin van het onderzoek naar   het verleden van de gemeente. De kroon op het werk werd gezet door zijn vertaling van het "charter" van de "Vrijheid Brustem", dat gepubliceerd werd ter gelegenheid van 850 jaar Brustem.


Gestadig aan, vijftig jaar lang, heeft meester Lammens zijn onderzoek verder gezet,

niettegenstaande zijn persoonlijke tegenslagen die hij te verwerken kreeg in zijn gezin en familie. Het resultaat is een titanenwerk geworden. Iedere 'steen' van het dorp heeft hij onderzocht en beschreven, steeds  met verwijzingen naar de geraadpleegde bronnen.


Om mijn bijzondere waardering en dankbaarheid te tonen voor meester Lammens kan ik niet beter doen dan het werk te delen met iedereen die begaan is met ons erfgoed. Daarom is, in samenspraak met zijn dochter mevrouw Dominique en kleindochter Isabelle,  het volledig archief integraal op deze website geplaatst.


Beste bezoeker, wandel vrij rond door de rijke geschiedenis van Brustem in de geest van de eeuwenoude "Vrijheit tot Bruijstheim" en geniet van het nalatenschap van een zeer  bijzondere persoonlijkheid meester Lammens.


Indien U gegevens en delen overneemt uit dit werk, respecteer het copyrecht en verrijk uw publicatie met de bronvermelding:

Lammens M. onuitgegeven werk over de geschiedenis van Brustem: info E.Grommen   

OF vanaf 2018: www.heemkundebrustem.be


Zo eren we oprecht de herinnering aan de heer M. Lammens.


De familie Lammens en ikzelf, danken U voor uw bezoek aan zijn werk op onze website.

Emile Grommen