HEEMKUNDE BRUSTEM


WAT?

Lezingen over de geschiedenis van Brustem en directe omgeving


WAAR?

Oud gemeentehuis Brustem - Singelstraat 47


WANNEER?

Onder voorbehoud; 2de dinsdag van de maand

Open om 19h00

Aanvang stipt om 19h30

Vrije toegang: iedereen is van harte welkom