DEEL 1. In en om de vrijheid Brustem

A.- Grondgebied

B.- Grenzen

C.- Namen

C.1. Nederzettingsnamen

C.2.a. Bouwlanden

C.2.b. Graslanden

C.3. Oriëntatiepunten

C.4. Wegen

D.- Brustems dialect

 

DEEL 2. Brustem en zijn eerste bewoners

A.- Voorhistorie

B.- Romeinse vondsten

C.- Frankische tijd

D.- De drie gezusters

 

DEEL 3. Brustem tijdens de Middeleeuwen tot 1489

A.- De kerk en de parochie

A.1. De eerste parochiekerk

A.2. De parochiebedienaar

A.3. Liturgische boeken

A.4. De altaren

A.5. De pastoors

A.6. De kerkfabriek

A.7.  Het kerkhof

A.8. De St.-Eucheriuskapel

A.9. De Spikboomkapel

A.10. De kapel van Nerum

A.11. Godsdienstzin

A.12. Christina de Wonderbare

B.- De heerlijkheid

B.1. De heerlijkheid

B.2. De schepenbank

B.3. Heerlijke rechten

B.4. Cijnshof

B.5. Cijns- en laathoven

C.- De Gemeente

C.1. De Gemeente

C.1.1. Het vrijheidscharter

C.1.2. De burgemeesters

C.2. Wel en wee

C.2.1. De bevolking

C.2.2. De burcht

C.2.3. Wegen en straten

C.2.4. Landbouw

C.2.5. Woningen

C.2.6. Ziekten

C.2.7. De armentafel

C.2.8. Het gildeleven

C.2.9. De galg

C.2.10. Bekende mensen

C.2.11. Muntslag te Brustem

C.2.12. Maat, gewicht en munt

C.2.13. Nijverheid

C.2.14. De molens

D. Militaria

D.1. Van 1086 tot 1467

D.2. Slag bij Brustem, 28 oktober 1467

D.3. Van 1467 tot 1489, de familie van der Marck

 

DEEL 4. Brustem tijdens de Nieuwe Tijd tot 1795

A. De kerk en de parochie

A.1. De parochiekerk

A.2. De toren

A.3. De klokken

A.4. Het kerkmeubilair

A.5. De altaren

A.6. Vaten, gewaden en gewichten

A.7. Het kerkhof

A.8. De pastorie

A.9. De geestelijkheid

A.10. De kerkfabriek

A.11. Pastoorsgoederen

A.12. St.-Eucheriuskapel

A.13. O.L.V.-kapel van Kortenbos

A.14 Naetebampkapel

A.15. Kapel van de Piepel

A.16. Kapel van Nerum

A.17. Godsdienstzin

A.18. Visitatieverslag

B. De heerlijkheid

B.1. De heerlijkheid

B.2. De schepenbank

C. De gemeente

C.1. De gemeente

C.1.1. De burgemeesters

C.1.2. Een oude schuld uit 1701

C.1.3. De armenmeesters

C.1.4. De kapitein

C.1.5. De stadhouder

C.1.6. De drossaard

C.1.7. De jacht- en boswachters

C.1.8. Reglementeringen

C.1.9. De komp van Brustem

C.1.10. Het leen van Nachtegaele

C.2. Het wel en wee

C.2.1. De bevolking

C.2.2. De burcht

C.2.3. Wegen en straten

C.2.4. Landbouw

C.2.5. Woningen

C.2.6. Ziekten

C.2.7. Armentafel

C.2.9. Bekende personen

C.2.10. Maat, gewicht en munt

C.2.11. Belastingen

C.2.12 Onderwijs

C.2.13. Het waterkasteel

C.2.14. De molens

D. Militaria

D.1. Spaanse tijd

D.2. Oostenrijkse tijd

 

DEEL 5. Brustem tijdens de Franse Periode 1795-1814

A. De kerk en de parochie

A.1. Nieuwe wetten

A.2. De beloken tijd

A.3. De parochiekerk

A.4. De kerkfabriek

A.5. De geestelijkheid

A.6. Sint-Eucheriuskapel

B. De gemeente

B.1. Het bestuur

B.2. Het weldadigheidsbureau

B.3. Het gewestelijk belastingskantoor

B.4. De burgerlijke stand

B.5. Godsdienstoorlog

B.6. Brigands te Brustem

C. Het wel en het wee

D. Militaria

D.1. Een Brustemse Kroniek

D.2. Militaria

 

DEEL 6. Brustem tijdens de Hollandse Periode 1814-1830

A. De Kerk en de parochie

B. De gemeente

B.1. De gemeente

B.2. De burgemeester

B.3. De schepenen

B.4. De gemeenteraad

B.5. Het weldadigheidsbureau

B.6. De gemeentelijke administratie

C. Het wel en het wee

C.1. De bevolking

C.2. Wegen en straten

C.3. De landbouw

C.4. De woningen

C.5. Het gildeleven

C.6. Maat, gewicht en munt

C.7. De belastingen

C.8. Het onderwijs

C.9. De molens

D. Militaria - De Belgische Revolutie 1830

 

DEEL 7. Brustem tijdens het onafhankelijke België voor 1918.

A. De kerk en de parochie

A.1. Het kerkgebouw

A.2. De klokken

A.3. Het kerkmeubilair

A.4. Vaten, gewaden en boeken

A.5. Het kerkhof

A.6. De pastorie

A.7. De geestelijkheid

A.8. De kerkfabriek

A.9. De kapelanie

A.10. De spikboomkapel

A.11. De St.-Eucheriuskapel

A.12. De godsdienstzin

B. De gemeente

B.1. De gemeente

B.2. De burgemeester

B.3. De schepenen

B.4. De gemeenteraad

B.5. Het weldadigheidsbureau

B.6. De gemeenteadministratie

C. Het wel en wee

C.1. De bevolking

C.2. De Romeinse tumulus

C.3. De burcht

C.4. Wegen en straten - De ijzeren weg - De fiets

C.5. Landbouw

C.6. Woningen

C.6.a. Bedrijfsgebouwen

C.6.b. Boerderijen

C.6.c. Drankgelegenheden

C.6.d. Huisbranden

C.7. Het gemeenschapsleven

C.8. Bekenede personen

C.9. Maat, gewicht en munt

C.10. Belastingen

C.11. Onderwijs

C.12. Het kasteel

C.13. De molens

D. Militaria

D.1. De tiendaagse veldtocht

D.2. Periode 1839-1913

D.3. Wereldoorlog 1914-1918

D.4. Het gevecht op Terstok

D.5. De oorlogshelden

D.6. De bezetting

D.7. Personal-Ausweis

D.8. Vluchtelingen in Brustem

D.9. Wapenstilstand

 

DEEL 8. Brustem tijdens het onafhankelijke België na 1918

A. De kerk en de parochie

A.1. De parochiekerk

A.2. De klokken

A.3. Het kerkhof

A.4. De geestelijkheid

A.5. De kerkfabriek

A.6. De Spikboomkapel

A.7. De St.-Eucheriuskapel

A.8. De kapelanie

B. De gemeente

B.1. De gemeente

B.2. De burgemeester

B.3. De schepenen

B.4. De gemeenteraad

B.5. Het weldadigheidsbureau

B.6. De gemeenteadministratie

C. Het wel en wee

C.1. De bevolking

C.2. De Romeinse tumulus

C.3. De burcht

C.4. Wegen en straten - De ijzeren weg

C.5. Rustoord St.-Laurentius

C.6. Landbouw

C.7. Bekende personen

C.8. Het gemeenschapsleven

C.9. De scholen

C.10. Maat, gewicht en munt

C.11. Het kasteel

D. Militaria

D.1. De periode 1919 - 1940

D.2. De Blitzkrieg

D.3. Het vliegveld en de Technische School

D.3.a. Het vliegveld van 1936 tot 11 mei 1940

D.3.b. Het vliegveld van 12 mei 1940 tot 6 september 1944

D.3.c. Het vliegveld van 7 september 1944 tot 15 december 1945

D.3.d. Het vliegveld van 16 december 1945 tot 18 november 1996

D.3.e. De Technische School

D.4. De bezetting

D.5. Het verzet

D.6. De bevrijding

D.7. Gedenkteken op de Singel

D.8. Vluchtelingen in Brustem

 

Geraadpleegde bronnen